Monday, November 7, 2011

F - Fragment 7

Patri tittade på cylinderns infotagg.

Kapitalet, volym 4: En världsekonomi i försvinnande? Kapitel 8: Nationell ekonomisk tillväxt på en stagnerad marknad.

Värt ett försök.

=====Kapitel 8=====

"Mannar! Lystring!"

Lystring inträffade. Majoren fortsatte:

"Vi är här för att säkra kontrollen över produktionsmedlen. Och säkra kontrollen är vad vi kommer att göra - vare sig lokalbefolkningen vill det eller inte. Det är vad vi gör.

Jag vet att vissa av er tänker - men negrerna, muslimerna, vitingarna eller wiccanerna då? Borde vi inte säkra området från dem, försöka etablera en buffert mellan oss och dem?

Ni glömmer att vi är kapitalister. Vi sysslar inte med att skilja konsumenter från konsumenter. Så länge det finns en marknad kvar att dominera, kommer vi att försöka dominera den. Och för det behöver vi inte etnisk homogenitet, religiös övertygelse eller ideologisk renhet.

Ni är härmed befriade från sådana vidskepelser.

Däremot behöver vi produktionsmedel, och i det här fallet rör det sig om tre saker. En övergiven fabrik, ett lite mindre övergivet stycke åkermark, och en väldigt befäst anläggning för solenergi. De två första borde gå att appropriera genom att antingen vara de enda där, eller genom ett erbjudande de före detta ägarna har svårt att säga nej till.

Röd grupp - er uppgift är att återetablera verksamhet i fabriken. Blå grupp - förhandla med bönderna, och gör dem till franchiseentreprenörer om ni så måste.

Grupp grön och lila - er uppgift är solverket. Försök få in en fot i dörren, men var inte rädda att spränga den om det skulle behövas. Vi har order från högsta ort om att säkra eltillgången, och det med alla till buds stående medel. Köp ut dem om ni kan, men var inte rädda att köra ut dem med tårgas och bulldozer om motstånd uppstår.

Svart grupp -  ni har redan infiltrerat området och bearbetat lokalbefolkningen inför vår expansiva tillväxtfas. Er uppgift är att upprätthålla beredskap i händelse av det oväntade.

Allesammans - kom ihåg att produktionsmedlen är det viktiga. Om vi kan ta oss igenom det här med minimala förluster för marknadsavdelningen och lokalbefolkningen så väntar en bonus när vi kommer hem, så gör ert bästa.

Verkställ!"

Verkställande hände, och majoren kommunicerade uppåt i hierarkin att allt påbörjats som planerat. Majoren var inte helt säker på varför direktörgeneralen ansåg det nödvändigt att annektera detta bakvatten, men fann viss tröst i att Riksbankens vägar alltid har varit outgrundliga.

 =====END OF LINE=====

Patri kände att detta inte riktigt var det fragment rösten sade sig leta efter. Det var någonting märkligt med mannarna, dock. När blev det omöjligt att se skillnad på en uniform och en kontorsutstyrsel? Och varför bar de både portfölj och aningen överdimensionerade automatvapen?

Månne gick inte världen över lika odramatiskt överallt.

Flattr this

No comments:

Post a Comment